Zobacz naszą pełną ofertę

„Kiedy wiosna buchnie majem, cały świat się majem staje”… o tak! Wiosna to dla nas najpiękniejsza pora roku, a w Zielonym Gaju jest jeszcze piękniejsza niż gdziekolwiek indziej.

Bez pracy nie ma kołaczy

title

Zapoznanie się z historią oraz narzędziami, które służyły do siania, koszenia i zbioru oraz młócenia zbóż.

img

Poszukiwanie wiosny

title

Zapoznanie się z warstwami lasu, głównymi przedstawicielami roślin i zwierząt występujących w polskich lasach, w tym tych znajdujących się pod częściową lub ścisłą ochroną. Poszukiwanie oznak wiosny oraz darów dla zdrowia i urody jakie można o tej porze pozyskać z lasu.

img

Dzień na wsi

title

Zapoznanie się z pracami, które rolnik wykonuje każdego dnia i jak żywi zwierzęta.

img

Życie na wsi

title

Zapoznanie się ze zwierzętami i sposobem ich żywienia, rozpoznanie się z maszynami rolniczymi i sposobami obróbki ziemi.

img

Skarby natury

title

Zapoznanie się z warstwami lasu; głównymi przedstawicielami roślin i zwierząt występujących w polskich lasach, w tym tych znajdujących się pod częściową lub ścisłą ochroną. Poszukiwanie skarbów dla zdrowia i urody jakie można o tej porze pozyskać z natury.

img

Kolory jesieni

title

Zapoznanie się z warstwami lasu; głównymi przedstawicielami roślin i zwierząt występujących w polskich lasach, w tym tych znajdujących się pod częściową lub ścisłą ochroną; jak zwierzęta przygotowują się do zimy; jakie zmiany w naturze zachodzą jesienią. Poszukiwanie skarbów dla zdrowia i urody jakie można o tej porze pozyskać z natury.

img

Święto pieczonego ziemniaka

title

Zapoznanie się z historią pojawienia się ziemniaków w Polsce, samodzielne zbieranie ziemniaków w czasie trwania wykopków.

img

Zimowa sztuka przetrwania

title

Zapoznanie się z głównymi przedstawicielami roślin i zwierząt występujących w polskich lasach, w tym tych znajdujących się pod częściową lub ścisłą ochroną; zmianami jakie zachodzą zimą w naturze oraz jak zwierzęta radzą sobie w zimie. Dokarmianie zwierząt oraz szukanie ich tropów.

img

Żywa szopka z zimowym szaleństwem

title

Oglądanie żywej szopki, w skład której wchodzą krowy, owce kameruńskie, króliki, gęsi, kury, gołębie itd. Zapoznanie się z tradycjami bożonarodzeniowymi oraz historiami o Bożym Narodzeniu.

img